Wnioski i druki

Wnioski i druki

Referat Finansów


- Zaświadczenia dla rolników


- Zaświadczenie o uzyskanych dochodach w gosp. rolnym (do spraw stypendialnych)


- Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości


- Zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej


- Podatek od nieruchomości


- Załatwianie spraw dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty, przesuniecie terminu płatności w podatku drogowym


- Rozłożenie na raty i przesuniecie terminu płatności podatków rolnego leśnego i od nieruchomości


- Umorzenie podatku drogowego


- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH


- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO


- DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM


- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH


- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO


- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM


- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC


- Zgłoszenie urodzenia dziecka


- Zawarcie związku małżeńskiego


- Rejestracja zgonu


- Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego


- Wpisywanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


- Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące


- Wymeldowanie


- Zameldowanie cudzoziemca


- Wydanie dowodu osobistego


- Zmiana imion i nazwisk


- Wydawanie zaświadczeń


Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej


- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


- Wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


- Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego


- Pozwolenie o zajęciu pasa drogowego


- Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego


- Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej


- Nadanie numeru porządkowego


- Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


- Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu


- Nazwa sprawy – wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej


- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew


- WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


- WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2014-02-19 09:21:00 | Data modyfikacji: 2014-02-19 09:26:54.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 09:21:00
Data modyfikacji: 2014-02-19 09:26:54
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl