Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Radziejowice w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez wywieszanie tych informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2003-11-17 14:29:05 | Data modyfikacji: 2004-06-08 13:16:25.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2005-06-30 12:49:26 | Data modyfikacji: 2004-06-08 13:16:25.
Data wprowadzenia: 2005-06-30 12:49:26
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl