Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2013 wraz z
załącznikami.
 
więcej...

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2011-12-12 15:05:14 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
ZARZĄDZENIE NR 49 /2014 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 09 października 2014 r. w sprawie :
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Radziejowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

więcej

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:51:25 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
PROTKÓŁ z konsultacji projektu „Rocznego
Programu Współpracy Gminy Radziejowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015
rok.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:43:26 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
UCHWAŁA NR LVII/351/2014 RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015
rok.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:44:51 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
Ogłoszenie o naborze do komisji
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:45:25 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie  przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-02-12 14:52:47 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został
rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na
wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne
uprawnione podmioty w 2015r. zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w
piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice -
Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 09 marca 2015r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-06-09 07:52:28 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
ZARZĄDZENIE NR 20/2015 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
podmioty w 2015r. zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w obszarze: popularyzacja biegów
przełajowych na terenie Gminy Radziejowice.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-06-09 07:52:59 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został
rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na
wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne
uprawnione podmioty w 2015r. zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja
biegów przełajowych na terenie Gminy
Radziejowice. Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy
Radziejowice z dnia 30 kwietnia 2015r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-06-09 07:53:48 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
podmioty w 2015r. zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę
nożną na terenie Gminy Radziejowice.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:29:40 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu
ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe
oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania
publiczego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w obszarze:
popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie
Gminy Radziejowice
 
więcej

Opublikowane przez: Agnieszka Ostrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 08:50:46 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione
podmioty w 2015r. zadania publicznego z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na
terenie Gminy Radziejowice.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-08-20 09:41:46 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został
rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie
dla organizacji pozarządowych oraz innych
uprawnionych podmiotów w 2015r. zadania
publicznego z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego na terenie Gminy
Radziejowice - Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 19
sierpnia 2015r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:38:49 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
ZARZĄDZENIE NR 45 /2015 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie :
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Radziejowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:03:08 | Data modyfikacji: 2012-04-06 09:35:32.
Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:03:08
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl