Archiwa, rejestry i ewidencje

Archiwa, rejestry i ewidencje

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Archiwum zakładowe
 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr wyborców
 • Ewidencja ludności, zbiór PESEL
 • Skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw, zgonów – księgi aktów stanu cywilnego od 1902 r.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Rejestr uchwał rady gminy
 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • Rejestr zarządzeń Wójta
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • Rejestr przedpoborowych
 • Rejestr akt osobowych pracowników
 • Rejestr kart paliwowych OSP
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Rejestr formacji OC

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 

      Referat Finansów

 • Rejestr wysłanych upomnień na podatek rolny i od nieruchomości
 • Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
 • Ewidencja podatników
 • Rejestr zwolnień 5-cio letnich z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego
 • Rejestr ulg inwestycyjnych
 • Rejestr umorzeń zaległości podatkowych
 • Rejestr zaświadczeń potwierdzających wielkość gospodarstwa rolnego, na przeliczeniowe, dochody z gospodarstwa rolnego
 • Rejestr przypisów i odpisów na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
 • Rejestr wymiarowe łącznego zob. pieniężnego
 • Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, leśny

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

 • Rejestr wydanych wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-          do spożycia w miejscu sprzedaży

-          do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • Rejestr likwidacji działalności gospodarczej
 • Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
 • Rejestr umów najmu lokali mieszkaniowych
 • Rejestr umów najmu lokali użytkowych
 • Rejestr nadawania numerów porządkowych ulic
 • Rejestr dotyczący nazewnictwa ulic
 • Rejestr odbiorców wody z wodociągów wiejskich

Udostępnianie danych z rejestrów, ewidencji i archiwów

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępniane na zasadach określonych w przepisach prawa. Większość rejestrów i ewidencji prowadzona jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw przewidują odmowę dostępu do danych lub dalej idącą ochronę niż to wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Baczyńska | Data wprowadzenia: 2003-12-17 14:32:58 | Data modyfikacji: 2007-04-19 09:59:35.
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:21:39 | Data modyfikacji: 2014-04-11 10:23:21.
Instytucje kultury, dla których organizatorem
jest Gmina Radziejowice
 
więcej

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:22:51 | Data modyfikacji: 2014-04-11 10:23:21.
Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:22:51
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl