Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

 
Uchwała Nr V/83/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2004-06-08 12:49:06.
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2007-08-10 15:00:34.
Zmiany
Uchwała Nr XVII/98/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice.

Uchwała Nr XXII/125/2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice.

Załącznik graficzny do uchwały nr XXII/125/2004

Uchwała Nr XXIII/132/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice.

Uchwała Nr XLII/213/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. (Załączniki do Uchwały Nr XLII/213/2006 dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Radziejowice)

Uchwała Nr XLIII/215/2006 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Radziejowice

Uchwała Rady Gminy w Radziejowicach Nr IX/38/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice. (Załączniki do uchwały Nr IX/38/2007 dostępne w Urzędzie Gminy )

Uchwała nr XII/50/2007 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 października 2007 r. w sprawie : realizacji uchwały Rady Gminy Radziejowice IX/38/2007 z dnia 27. 06. 2007 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejscowości; Zboiska, Krze Duże / obręb ewidencyjny Krze /, Kuranów, Kamionka, Radziejowice-Parcel, Słabomierz.

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2008-03-06 09:59:35 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejscowości: Pieńki- Towarzystwo, Chroboty, Radziejowice, Tartak Brzózki /obr. ewid. Tartak/, Adamów- Parcel, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, Budy Mszczonowskie, Radziejowice- Parcel, Adamów- Wieś /obr. ewid. Adamów/, Kuklówka Radziejowicka, Zboiska.

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2008-09-30 09:25:46 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RADZIEJOWICE obejmujacy fragment
miejscowosci KRZYŻÓWKA (PROJEKT)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE obejmujacy fragment miejscowosci KRZYŻÓWKA (PROJEKT)

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2011-08-04 09:09:08 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RADZIEJOWICE obejmujacy fragment
miejscowosci PIEŃKI TOWARZYSTWO (PROJEKT)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE obejmujacy fragment miejscowosci PIEŃKI TOWARZYSTWO (PROJEKT)

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2011-08-04 09:11:25 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Radziejowice dla numeru
działki 139/6
 
więcej...

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2011-08-19 11:02:04 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego
fragmenty miejscowości Krze Duże oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Radziejowice

więcej...

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:16:03 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCY FRAGMENT
MIEJSCOWOŚCI ZBOISKA - projekt

Projekt uchwały

załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:42:10 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCY FRAGMENTY WSI
RADZIEJOWICE I ADAMÓW PARCEL - projekt

projekt uchwały

załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:44:59 | Data modyfikacji: 2008-03-06 10:01:59.
Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:44:59
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl