Stałe Komisje Rady Gminy

Stałe Komisje Rady Gminy


Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
1. Wanda Zielińska Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Młynarczyk Z-ca Przew. Komisji
3. Mieczysław Bielak członek komisji
4. Grażyna Jabłońska członek komisji
5. Anna Olędzka członek komisji
6. Zdzisław Madejczyk członek komisji
7. Eugenia Madejczyk-Nowakowska członek komisji
8. Krystyna Skoneczna członek komisji

 
Komisja Rewizyjna
1. Marek Boryczka Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Sęk Z-ca Przew. Komisji
3. Stanisław Młynarczyk członek Komisji
4. Paweł Majchrzak członek Komisji
5. Marek Kruk członek Komisji

 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
1. Grażyna Jabłońska Przewodniczący Komisji
2. Zdzisław Madejczyk Z-ca Przew. Komisji
3. Jacek Krawczyński członek Komisji
4. Krystyna Skoneczna członek Komisji
5. Wanda Zielińska członek Komisji
6. Stanisław Pajurkowski członek Komisji


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
1. Marek Kruk Przewodniczący Komisji
2. Paweł Majchrzak Z-ca Przew. Komisji
3. Stanisław Pajurkowski członek Komisji
4. Jacek Krawczyński członek Komisji
5. Eugenia Madejczyk-Nowakowska członek Komisji
6. Krystyna Sęk członek Komisji
7. Mieczysław Bielak członek Komisji
8. Ewa Ignaszak członek Komisji

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Sumiński | Data wprowadzenia: 2003-11-20 12:18:13 | Data modyfikacji: 2015-01-23 09:43:11.

Zobacz:
 Plan Pracy Komisji .  Protokoły Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego. .  Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego. .  Protokoły Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. .  Protokoły Komisji Rewizyjnej .  Protokoły wspólnych posiedzeń komisji . 
Data wprowadzenia: 2003-11-20 12:18:13
Data modyfikacji: 2015-01-23 09:43:11
Opublikowane przez: Jarosław Sumiński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Radziejowice
ul. ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
Prezydent Miasta
Urszula Ciężka
Kontakt:
Tel: (+48 46) 857-71-71
Fax: (46) 857-71-20
e-mail: urzad@radziejowice.pl